דף הבית >> חדשות ועדכונים >> שינוי הוראה בנוגע לפטור מניכוי מס במקור לתושב חוץ
 
ננו להפנות את תשומת לבכם לפרסום רשות המיסים מיום 26 בספטמבר 2017 בעניין מסלול הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ. 

במטרה להקל על תושבי ישראל המשקיעים בנכסים בחו"ל, רשות המיסים תאפשר העברת התשלומים בפטור מניכוי מס במקור באמצעות טופס הצהרה שימולא בסניף הבנק (או באופן מקוון במערכת הבנקאית) וזאת בהתקיים התנאים שפורטו בהודעת רשות המיסים. 

להודעת רשות המיסים וטופס ההצהרה - לחצו כאן