ניהול סיכונים

ניהול סיכונים - סקר סיכונים

רוזנבלום-הולצמן מייעץ ללקוחותיו במגוון תחומים: ניהול סיכונים, יישום הוראות סרבנס-אוקסלי (302 SOX ו- SOX 404), יישום הוראות ממשל תאגידי וסיוע לעורכי דין וליועצים משפטיים.

בעידן של חוסר וודאות, הופך ניהול הסיכונים לקריטי ומהותי ביותר. הטמעת מערך ניהול סיכונים "בהתאמה אישית" לארגון עשויה לצמצם את החשיפות, תוך שימת דגש על יכולותיו, משאביו וצרכיו. 

ניהול סיכונים וסקרי סיכונים

מחלקת ניהול הסיכונים ברוזנבלום-הולצמן ערוכה לסייע לתאגידים בהטמעת מערך ניהול סיכונים, תוך שימוש במתודולוגיות וגישות עבודה מתקדמות וראייה ממוקדת של צרכי הארגון ומגבלותיו. השירותים הניתנים במחלקה כוללים: 
  • סקר סיכונים תפעולי הכולל את אפיון הסיכונים הפוטנציאליים לארגון, הערכתם והצגת תכניות ובקרות מפצות שמטרתם לצמצם את הסיכון.
  • סקר סיכונים לקביעת יעדי ביקורת, במטרה לאפיין את תכנית הביקורת הפנימית הרב-שנתית ולסייע למבקרי פנים בתאגידים, המבוסס על תקנים מקצועיים וגישת ניהול סיכונים.
  • סקר סיכונים למניעת הונאות ומעילות הכולל אפיון תרחישים פוטנציאליים לאירועי מעילה ואיתור הכשלים והחשיפות הקיימים בארגון, תוך מתן המלצות להידוק הבקרה הפנימית. 
  • ייעוץ וליווי ארגונים בתהליך הקמת מערך לניהול סיכונים הפרוס בכל הארגון, בממשק למערכות המידע של הארגון, לסיכונים המהותיים בפניהם ניצב התאגיד, יצירת מערך דיווחים וניהול ידע.

סיוע ביישום SOX והנחיות גושן

הטמעת הוראות SOX הינו תהליך הכולל מספר שלבים עיקריים: 
  • מיפוי וקביעת היקף היישום.
  • תיעוד תהליכים וניתוח פערים.
  • אימות.
  • הערכת אפקטיביות הבקרות.
  • דיווח. 

מחלקת ייעוץ SOX ברוזנבלום-הולצמן מעניקה ללקוחות ייעוץ וליווי צמוד בהטמעת יישום הוראות SOX סעיפים 404 ו/או 302. הייעוץ והליווי יכולים להיעשות לכל הפרויקט או לחלקים ממנו, תוך שיתוף פעולה עם הנהלת החברה, רו"ח המבקר וכו'. כמשרד המתמחה בניתוח תהליכים, אופן היישום מותאם במיוחד לצורכי הלקוח במטרה להטמיע את יישום ההוראות באופן יעיל, מהיר ואפקטיבי. 

ניהול סיכונים
ממשל תאגידי

"ממשל תאגידי" הינו מושג הכולל אוסף רחב של עקרונות ושל כללים החיוניים לניהולם הזהיר של תאגידים, בהיבטי בקרה ופיקוח, ומתייחס בעיקר לאופן שבו הדירקטוריון וההנהלה הבכירה מפקחים על עסקי החברה ומנהלים אותם. 

גישת הממשל התאגידי מתייחסת למכלול המנגנונים שנועדו להבטיח ניהול תקין של חברות לטובת כלל בעלי המניות. יישום אפקטיבי של מנגנוני ממשל תאגידי עשוי לתרום להתפתחותם של שווקים פיננסיים בהיבטים של שקיפות, יעילות ופתיחות לשווקים בינלאומיים. 

המשרד מייעץ לתאגידים בנושא, בהטמעה וביישום עקרונות הממשל התאגידי. הייעוץ מותאם לצורכי הלקוח במטרה להטמיע עקרונות אלה באופן יעיל, מהיר ואפקטיבי. 

המשרד פועל בהתאם להנחיות ולתקנים המקצועיים, תוך הישענות על ניסיון רב שנים בתחום הביקורת הפנימית והסתייעות בעובדים מקצועיים ומיומנים בתחום.