מחלקת המיסוי ברוזנבלום-הולצמן מעניקה ללקוחות מכל המגזרים מגוון שירותים המבוססים על ידע וניסיון מעמיקים בתחומי המיסוי השונים, ביניהם: ייעוץ ותכנון בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי, מיסוי חברות, מיזוגים ורכישות, מחירי העברה, מסים עקיפים, מיסוי מקרקעין, מיסוי אישי לתושבי חוץ ותושבי ישראל ונגישות לשירות העיבוד הממוכן של רשות המסים (שע"מ).


מיסוי אישי

לרוזנבלום-הולצמן ידע וניסיון נרחב בתחום המיסוי האישי, המסייעים ליחידים בהכנת דו"חות מס שנתיים, הצהרות הון והתנהלות שוטפת מול רשויות המס. 

המשרד מעניק מגוון שירותים בתחום המיסוי האישי, ביניהם: 
 • פתיחת תיקים ברשות המסים: מס הכנסה ומע"מ.
 • פתיחת תיק בביטוח לאומי.
 • טיפול מול רשות המסים בגילוי מרצון.
 • ליווי שוטף בהכנה והגשת דוחות המס השנתיים לרשות המסים.
 • סיוע בהכנת הצהרת הון.
 • ייצוג בדיוני שומות מס הכנסה/ מע"מ וביטוח לאומי.
 • סיוע וליווי עסקאות מכירת ורכישת מניות, לרבות טיפול במיסי חוץ.
 • טיפול בהשגת אישורים מוקדמים לעסקאות מרשויות המס (Pre-Ruling).
 • ייעוץ מס לגבי הקצאת זכויות לעובדים ומנהלים ממעבידם והסדרי שכר מיוחדים.
 • ייעוץ מס בכל הקשור להסדרי פרישה והתגמולים הנלווים לה.
 • ייעוץ מס בעסקאות מקרקעין.
 • ייעוץ לגבי תושבות מס.
 • ייעוץ מס בנושאי נאמנויות (Trusts).
 • דוח שנתי לתושבי ישראל.
 • דוח שנתי לתושבים זרים.
 • טיפול בתיאומי מס עם דגש למדרגות המס.
 • בדיקת זכאות להחזר מס.

מיסוי חברות

לרוזנבלום-הולצמן ניסיון עשיר בליווי חברות ציבוריות ופרטיות במהלך עסקיהן השוטפים ובמתן פתרונות לסוגיות מיסוי נקודתיות. צוות המשרד פועל ללמוד ולהבין את עסקי התאגיד, במטרה לספק לו את השירות המותאם והמדויק ביותר לצרכיו. 

בין השירותים שמעניק המשרד בתחום מיסוי החברות
 • פתיחת תיקים ברשות המסים: מס הכנסה ומע"מ.
 • פתיחת תיק בביטוח לאומי.
 • הגשת דוחות כספיים לרשות המסים.
 • ייעוץ שוטף בדיני המס הנוגעים לחברות, מס הכנסה ומע"מ.
 • תכנון היבטי המס הכרוכים במבנה הממוני של חברות.
 • טיפול שוטף מול רשות המסים, לרבות השגת אישורים מקדמיים (Pre-Ruling).
 • תכנון מס הכרוך בחבילות תגמול עובדים, לרבות תכניות אופציות.
 • מיסוי רווחי הון ומס חברות והתייחסות למסים מופחתים על פי חוקי עדוד.
 • הטבות ותמריצים (חוקי עידוד למיניהם).
 • מיסוי מקרקעין.
 • סיוע בהכנת דיווחים לרשויות המס השונות. 

מיסוי בינלאומי
 
לרוזנבלום-הולצמן ידע וניסיון נרחבים בתחום המיסוי הבינלאומי. הקשר להתאגדות הבינלאומית KS International המונה משרדי רואי חשבון עצמאיים ובלתי תלויים, מאפשרים למשרד להעניק ללקוחותיו מגוון פתרונות ושירותי מס כמעט בכל מדינות העולם. שיטת העבודה מאפשרת להם לבחור בין ליווי שוטף לבין פתרון בעיות נקודתיות. 

בין השירותים שמעניק המשרד בתחום המיסוי הבינלאומי: 
 • פיתוח אסטרטגית מס גלובלית וגמישה, התואמת את המודל העסקי של הלקוח ומאפשרת הטמעה, רכישות חדשות ושינויי מבנה עתידיים.
 • בחירת מבנה ההתאגדות המתאימה לפעילויות בחו"ל, לרבות סיוע בבחירת המבנה האופטימאלי.
 • בחינת השפעתן של אמנות למניעת כפל מס והטבות מיסוי בחו"ל.
 • סיוע ברישום תאגידים בחו"ל בעזרת משרדי KS International. 

מיסוי עקיף
רוזנבלום-הולצמן מסייע ללקוחות מכל מגזרי המשק למצוא פתרונות יעילים בתחום המסים העקיפים של חברות ישראליות בארץ ובחו"ל, לרבות: מס ערך מוסף, מיסי קנייה ומכס.

בין השירותים שמעניק המשרד בתחום המיסוי העקיף:
 • ייעוץ וטיפול בכל הנושא של מס ערך מוסף, לרבות ייצוג הלקוח בפני רשויות המס וייזום פניות בקשר לסוגיות מקצועיות שונות.
 • סיוע בכל הנוגע להיבטי מס ערך מוסף ומכס של פעילות חברות ישראליות בחו"ל.
 • סיוע בחסכון בארנונות.

גילוי מרצון
 
גילוי מרצון הינו מושג המתייחס לדיווח יזום לרשות המסים על הכנסות בלתי מדווחות לרשויות המס בישראל ו/או על נכסים בלתי מדווחים (בארץ או בחו"ל).
ההליך אפשרי רק למי שטרם קיבל פנייה מרשות המיסים להצהיר על הכנסותיו, כאשר רשות המסים מאפשרת לנישומים לפנות אליה ולגלות ביוזמתם הכנסות, רווחים והון שלא דווחו כדין, בין אם מקורם בארץ ובין אם מקורם בחו"ל, ובתוך כך לשלם את המסים כנדרש.
מהלך של גילוי מרצון יכול למנוע הליך פלילי, קנסות, ולעיתים מקנה הקלה בריביות ואף מעניק יחס מועדף לאזרח בדמות הקלות והטבות, לעומת נכסים שנחשפו במבצעים יזומים של הרשויות. 
כמו כן, לאחרונה בנקים זרים החלו לפנות ללקוחותיהם בדרישה להצהרה, כי החשבון ידווח כדין לרשות המסים, אחרת יאלצו להוציא את הכספים מהחשבון. 

גילוי מרצון יכול להתבצע באמצעות 3 מסלולים:
 
"מסלול רגיל" (עד חודש 12/2016)- מאפשר פנייה לרשות המסים תוך פירוט המידע הרלבנטי אודות הכנסות שלא דווחו ואומדן המס לתשלום. במידה והבקשה תאושר והמס ישולם במועד שנקבע, לא יינקט הליך פלילי כנגד המבקש. 
 
"מסלול אנונימי"(הוראת שעה עד חודש 9/2015)- מאפשר פנייה לרשות המסים מבלי לחשוף את זהות הפונה. במסלול זה, יוכל אדם לפנות לרשות המסים באמצעות מייצג (עורך דין או רואה חשבון), שיציג לרשות את הנתונים ללא זיהוי פרטי הפונה עצמו. במידה ויגיע לסיכום מול רשויות המס, ייחשף שמו של אותו אדם והוא ימשיך בנוהל הגילוי מרצון. 
 
"מסלול מקוצר" (הוראת שעה עד חודש 9/2015) -  במקרים בהם ההון הלא מדווח הוא עד סכום של 2 מיליון שקל וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון שקל בשנות הדיווח, ניתן להגיש דוחות מתוקנים, תוך קבלת חסינות מהליכים פליליים.  
משרדנו מתמחה בליווי הליכי גילוי מרצון במסלולים השונים ובטיפול בכל ההיבטים החשבונאיים והמיסויים הנוגעים לעסקים וליחידים בישראל.מיסוי נדל"ן

מיסוי הכנסות מדירה שכורה - הקישו כאן למידע נוסף.

 

מיסוי (ייעוץ מס)