דף הבית >> חדשות ועדכונים >> מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה
 
בתאריך 22 באוגוסט 2017 פרסמה רשות המסים חוזר אשר מטרתו פירוט הדין שנקבע בסעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א- 1961, במסגרת תיקון 235 לפקודה, לרבות בנוגע להוראות התחולה והתחילה השונות שנקבעו בו.
במסגרת תיקון 235 חוקק, בין היתר, סעיף 3(ט1) המסדיר את אופן הטיפול במיסוי במשיכות כספים מהחברה על ידי בעל המניות המהותי בחברה ו/או בהעמדת נכס של החברה לשימושו של בעל המניות המהותי.

להמשך קריאה...