מגזרי פעילות
רוזנבלום-הולצמן פועל במגוון ענפים: חברות החזקות, התיישבות וחקלאות (לרבות קיבוצים ומפעלים קיבוציים), תעשייה, מסחר, מוסדות וממשל (לרבות חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה ורשויות), עמותות, מלכ"רים, חברות לתועלת הציבור וגופים נתמכים, מסחר ושירותים (לרבות היי- טק, תקשורת ואינטרנט), תחבורה, מלונאות, תיירות, נדל"ן ותשתיות, חברות ביטוח, מוסדות פיננסיים, בנקאות, שוק ההון, קרנות נאמנות, קרנות פנסיה וקופות גמל.

    תעשייה, מסחר ושירותים

    פיננסים, ביטוח, השקעות ושוק ההון

    עמותות ותאגידים ציבוריים

    קיבוצים ומושבים / התיישבות חקלאית

    נדל"ן ותשתיות

    נאמנויות

    מגזר פרטי (חברות, עצמאיים ושכירים)

    מגזר ציבורי (תאגידים ממשלתיים ועירוניים)

    חברות החזקות


 

מגזרי פעילות