מאמרים מקצועיים 2015

ניוזלטר אפריל 2015

מצאנו לנכון להתייחס לנושאים שונים כגון:
דיווחים בנושא נאמנויות, פעילות חברות זרות באמצעות האינטרנט
והחלטות מיסוי.

ניוזלטר מרץ 2015

מצאנו לנכון להתייחס לנושאים שונים כגון:
הקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל,
התרת השקעה מזכה במניות חברת מטרה על ידי יחיד כהוצאה,
והחלטות מיסוי.
 

ניוזלטר פברואר 2015

מצאנו לנכון להתייחס לנושאים שונים כגון:
היטל עובדים זרים, נקודות זיכוי לעובדים זרים, החלטות מיסוי כגון חבות במע"מ
בגין סכומים המיועדים לתשלום ריבית בשל הלוואות לרכישת רכבים,
חלוקת עיזבון בין יורשים של חבר קיבוץ ועוד

ניוזלטר ינואר 2015

רצינו להביא לידיעתכם מספר נושאים, כגון:
תשלומים והודעות 
לרשות המסים עד סוף חודש ינואר 2015, שינויים ודיווחים
לשנת המס 2015 כגון שינויים במערך הניכויים, שיעור מס הכנסה ועוד.

ניוזלטר מאי 2015

מצאנו לנכון להתייחס לנושאים שונים כגון:
דיווח על בסיס מזומן למע"מ וחבות הגשת דוח מס ליחיד לשנת המס 2014.

ניוזלטר יוני 2015

מצאנו לנכון להתייחס לנושאים שונים כגון:
מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה, תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מס הכנסה בנושא 1/2010 נאמנויות, מע"מ מפורט ומס רכישה.

ניוזלטר יולי 2015

מצאנו לנכון להתייחס לנושאים שונים כגון:
פסקי דין שפורסמו לאחרונה בגין היטל עובדים זרים, הפסדים מהשקעות בניירות ערך עקב ירידת שערי חליפין, הכנסה משחיקת ערך הלוואה צמודה למטבע זר ומס רכישה.

ניוזלטר אוגוסט 2015

מצאנו לנכון להתייחס לנושאים שונים כגון:
פסקי דין שפורסמו לאחרונה בגין סמכויות מינהלתיות שונות המוקנות למנהל המע"מ, חיוב מע"מ בגין מכירת מגרשים על ידי חברה או על ידי מלכ"ר ואי החלת סעיף 96 בגין מכירת כלי רכב המהווים מלאי עסקי.

ניוזלטר ספטמבר 2015

מצאנו לנכון להתייחס לשני נושאים:
תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2015 – 2016 – פרק המיסים
הורדת שיעור המע"מ ל- 17% החל מיום  1.10.2015

ניוזלטר אוקטובר 2015

מצאנו לנכון להתייחס לנושאים שונים כגון:
מיסוי תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, קוים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, נקודות זיכוי לפי סעיף 40 לפקודת מס הכנסה- משמורת משותפת מלאה של ההורים ועוד.

ניוזלטר דצמבר 2015

כמנהגנו, לקראת סוף שנה מצאנו לנכון להתייחס לנושאים שונים כגון:
 הערכות לקראת סוף שנה 2015  ועדכונים שונים במס הכנסה