דף הבית >> חדשות ועדכונים >> חוזר מס הכנסה מספר 4.2017 רשות המיסים בנושא בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים
 
אנו מפנים את תשומת הלב לחוזר מס הכנסה מספר חוזר 4/2017 בנושא: יתרות צבורות
בקופה מרכזית לפיצויים, אשר פורסם על ידי רשות המיסים ביום 11 ביוני 2017 המחליף
ומבטל את חוזר 7/2016 אשר פורסם ביום 26.12.2016 .

למכתבנו בנושא - לחצו כאן

לחוזר מס הכנסה 4.2017 - לחצו כאן