חדשות ועדכונים

 
הלבנת הון - חובת דיווח על הכנסת או הוצאת כספים לישראל וממנה

 
 
שינויים בתדירות דיווח דוחות שוטפים בניכויים החל מינואר 2018

 
 
מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים: מטבעות וירטואלים)

 
 
טיוטת חוזר מס הכנסה - סיווג הכנסה מהשכרת דירות מגורים- כהכנסה אקטיבית או פאסיבית- לאור פסק הדין בעניין לשם ובירן

 
 
חוזר מס הכנסה מספר 4.2017 רשות המיסים בנושא בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

 
 
תוקן סעיף 64 לפקודת מס הכנסה בנושא חברות בית

 
 
Morison KSi holds its position amongst the top 10 associations in IAB World Survey 2018

 
 
הארכת מועד מתווה הקלות היטל העסקת עובדים זרים

 
 
העברת הדיווח על רכישות מהרש"פ ומכירות לרש"פ לדיווח המפורט

 
 
חוזר מס הכנסה מספר 6/2018 - רשות המסים- קביעת מועד מיזוג או פיצול

 
 
הנחיות בנושא ניכוי מס במקור בגין העברות לחו"ל

 
 
חוזר מס הכנסה מספר 2/2018 – רשות המסים רכישה עצמית של מניות

 
 
חוזר מס הכנסה מספר 01/2018 - רשות המיסים סיווג ההכנסה לצורכי מס של חלוקת דיבידנד לפי סעיף 303 לחוק החברות

 
 
חוזר מס הכנסה מספר 3/2018 –רשות המסים מיזוג משולש הפכי

 
 
דחיית מועד דיווח חודש דצמבר באמצעות מערכת שע"מ

 
 
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 3/2018 – רשות המסים אופן הטיפול בבקשת נישום לתיקון דו"ח על ההכנסות שהוגש על ידו לפקיד השומה

 
 
דברי הסבר לנישומים שקיבלו הודעה על הפרשי מס שכר מלכ"ר

 
 
רשימת עמדות חדשות בנושא מכס - שנת המס 2017

 
 
רשימת עמדות חדשות בנושא מס ערך מוסף - שנת המס 2017

 
 
רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2017 בנושא מס הכנסה

 
 
בקשה לפי סעיף 103 ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברה בת עם ולתוך חברת אם

 
 
בקשה לפי סעיף 103 ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברות אחיות

 
 
דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 231 ה לפקודת המכס (נוסח חדש)

 
 
דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 67 ד לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו - 1976

 
 
סכומים ושיעורים במע"מ

 
מספר עמודים: 11
 1  2 3 4   הבא