רשות המיסים פרסמה ביום 7.6.16 הוראת פרשנות מספר 1/2016 החבות במע"מ ובמס הכנסה של -
מבצעי התרמות שמבצעים מוסדות ציבור ומלכ"רים באמצעות עוסקים.

להמשך קריאה...