דף הבית >> חדשות ועדכונים >> דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 67 ד לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו - 1976