התקשרו אלינו: 03-6092020
משרד ראשי - ת"א:
רחוב ארלוזורוב 111 תל-אביב

סניף הצפון:
תל-קציר ד.נ. עמק הירדן 1516500

סניף ירושלים:
רח' בית הדפוס 11, גבעת שאול
בניין לב הגבעה ירושלים 5483139

רוזנבלום-הולצמן, רואי חשבון

רוזנבלום-הולצמן, רו"ח, נוסד בשנת 1981 וממוקם בין המשרדים המקצועיים הבולטים בישראל. במשרד שישה שותפים המפעילים צוותי עבודה המונים כשמונים עובדים מקצועיים, בהם רואי חשבון, כלכלנים, עורכי דין, משפטנים, מוסמכים במנהל עסקים, יועצי מס, אנשי תוכנה, מנתחי מערכות, מומחים בשוק ההון ועוד העוסקים בתחומים שונים כמו ביקורת פנימית וציבורית, ביקורת וחשבונאות ועוד.

למשרד סניף בצפון (תל קציר) ובגבעת שאול שבירושלים. לקוחות המשרד משתייכים לענפי פעילות מגוונים, ביניהם: מסחר ושירותים, ביטוח, היי-טק, קיבוצים ומפעלים קיבוציים, חקלאות, תעשייה, מלונאות, תיירות, בנקאות...
משרד רואי חשבון בתל אביב
16/01/2017 15:25:00
פורסם טופס מע"מ מספר 1346 - דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח


 11/01/2017 18:32:00
דחיית המועד לדיווח ולתשלום מס הכנסה, ניכויים ומע"מ מ-15.1.17 ל-16.1.17


 11/01/2017 18:28:00
לוח עזר לחישוב מס הכנסה משכורת ושכר עבודה לשנת 2017


 11/01/2017 15:38:00
חובת שידור טופס 126 ישירות אל הביטוח הלאומי


 09/01/2017 17:52:00
החזר עודף מס תשומות מיום 1.1.17


 08/01/2017 16:54:00
ביטול חשבוניות מס התחשבנות מסוג P המדווחות כמזויפות


 08/01/2017 16:35:00
ועדת הכספים אישרה את התקנות שהגיש שר האוצר הקובעות כללים למתן מענק לבעלי שלוש דירות ומעלה שימכרו את דירותיהם


 05/01/2017 17:54:00
נפתחה האפשרות לעריכת תיאום מס באינטרנט לשנת המס 2017


 05/01/2017 17:48:00
סכומים ושיעורי המע"מ ליום 1.1.17


 05/01/2017 17:43:00
כללים והוראות להפקת טופס 101 אלקטרוני והוראות מיוחדות לעניין משלמי קצבה - 2017 ונספח


 05/01/2017 08:58:00
טופס 134 לשנת 2016 - נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד 1301 או 135


 05/01/2017 08:47:00
שינוי בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות למעסיקים מינואר 2017


 05/01/2017 08:41:00
טופס 158 לשנת 2016 - בקשת "עמית מוטב" לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת 2016


 05/01/2017 08:38:00
טופס 1346 לשנת 2016 - דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131 ה לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א – 1961


 04/01/2017 17:27:00
טופס 1347 לשנת 2016 - דיווח על נושא משרה בכירה או עובד בתאגיד פיננסי שעלות השכר שלו עולה על התקרה לתשלום בהתאם לסעיף 141 ב לפקודת מס הכנסה


 02/01/2017 15:33:00
הוראת שעה לעניין חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי עד ליום 30.9.2017


 02/01/2017 14:23:00
ביקורת חשבונאית חקירתית זה לא "שוטרים וגנבים" - כתבה בגלובס רו"ח שמואל רוזנבלום


 28/12/2016 07:55:00
חוק ההסדרים 2017 - 2018


 27/12/2016 17:28:00
עמדות חייבות דיווח - 2016, דיווחים לרשויות המס - חשוב לדוחות 2016


 26/12/2016 17:16:00
חברות ארנק הלוואות לחברה משפחתית - ביטול חברה משפחתית לשנת 2017 עד ליום - 31 בינואר 2017